Profil spoločnosti

Spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. bola založená v roku 1999, od roku 2007 je členom skupiny AGEL, ktorá je jedným z najväčších prevádzkovateľov nemocníc a zdravotníckych zariadení v Európe.

Všetky aktivity spoločnosti AGEL sú podriadené základným hodnotám skupiny a tými sú:

  • spokojnosť klientov
  • kvalita poskytovanej starostlivosti
  • efektivita
  • odbornosť zamestnancov

Hlavným programom spoločnosti MEDI RELAX M+M s.r.o. je pracovná zdravotná služba, komplexná starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných aj nevýrobných podnikov v súlade so štandardom Európskej únie a v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou v rámci BOZP.

Čítajte ďalej...