Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

CALLCENTRUM

+421 918 831 775
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Pracovná zdravotná služba

Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

Prejdite na stránku PZS

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Poskytujeme zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prejdite na stránku BOZP

Požiarna ochrana

Z dôvodu zabránenia možných požiarnych ohrození, vzniku materiálnych škôd, poškodeniu zdravia, alebo strate na životoch je preto potrebné pristupovať k protipožiarnej ochrane čo najskôr, aby sa toto riziko znižovalo na minimum.

Prejdite na stránku Požiarnej ochrany

O nás

Hlavným programom spoločnosti MEDI RELAX M+M s.r.o. je pracovná zdravotná služba (PZS) a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), komplexná starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných aj nevýrobných podnikov v súlade so štandardom Európskej únie a v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou v rámci BOZP.