Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Napísali ste nám

Čím by som mohol presvedčiť zamestnávateľa o potrebe pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre našu spoločnosť?

16.2.2017

Som pracovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) spoločnosti, ktorá nemá zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu. Čím by som mohol presvedčiť zamestnávateľa o potrebe pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre našu spoločnosť?

Marián, Partizánske

Na odpoveď sme sa opýtali MUDr. Danice Henčekovej, PhD., ktorá je vedúcou tímu a garantom pracovnej zdravotnej služby MEDI RELAX M+M:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení upravil definíciu pracovnej zdravotnej služby,  jej úlohy a určil, že ochrana zdravia pri práci musí byť zabezpečená pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je teda povinný zabezpečiť zdravotný dohľad, a to dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov, teda posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre všetkých svojich zamestnancov. Rozsah, akým zamestnávateľ zabezpečí zdravotný dohľad pre zamestnancov, závisí vo veľkej miere od kategórie prác vykonávaných na pracovisku.

Z Vašej otázky možno predpokladať, že pracujete v spoločnosti, ktorej zamestnanci rizikové práce nevykonávajú a teda povinnosť zabezpečiť PZS platí od 1.1.2015. Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby môže byť v tomto prípade rôzny, a to tímom PZS, ale napríklad aj samostatne verejným zdravotníkom, či bezpečnostným technikom.

Každý zamestnávateľ má osobité požiadavky na zabezpečovanie služieb PZS, a to v závislosti od typu prevádzky, druhu výroby, faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré pôsobia na zamestnancov, ale aj vzhľadom na výkon činností podľa tzv. osobitných predpisov (napr. práca v noci, viazanie bremien, práca vo výškach), na ktoré je potrebný výkon pravidelných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Keďže konkrétne činnosti, ktoré zabezpečuje pracovná zdravotná služba, sa bez znalosti prevádzky nedajú presne určiť, odporúčam Vám obrátiť sa na PZS s dlhšou pôsobnosťou na trhu, dostatočnými skúsenosťami, flexibilitou a schopnosťou v čo najkratšom čase zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci svojimi skúsenými lekármi.

Starostlivosť o zamestnancov má pre zamestnávateľa význam a prináša pozitívne výsledky tak v podobe vysokých pracovných výkonov, ako aj v podobe spokojných zamestnancov ale i samotného zamestnávateľa.